Blogi

Tarjouspyynnön tie hyvin toteutetuksi työksi

Julkaistu 28.02.2018Onnistuneissa rakennusprojekteissa suuri osa sisällöstä on jotain ihan muuta kuin rakentamista – esimerkiksi huolellista kohteeseen perehtymistä, järkevää ja kustannustehokasta suunnittelua sekä avointa viestintää asiakkaan kanssa.

Tarjouslaskentaa ja asiakaspalvelua

Jotta rakennusprojektit saadaan käyntiin ja etenemään sujuvasti, tarvitaan paljon taustatyötä toimiston puolella, tietokoneen, papereiden ja puhelimen ääressä. Korjausrakentamisen projektien osalta tätä osa-aluetta hoitaa Rakennustoimisto Alosella Markus Jeulonen.

”Tulin alun perin Aloselle töihin vuonna 2009 rakennusinsinöörikoulutuksen työnjohtoharjoittelun kautta ja sille tielle jäin. Aluksi työskentelin muutaman vuoden työnjohtotehtävissä, mutta tällä hetkellä olen työpäällikkönä. Teen vieläkin myös työnjohtoa ja toimin isommissa työmaissa projektipäällikkönä, mutta iso osa työstäni on tarjouslaskentaa”, Jeulonen kertoo.

”Käytännössä yli puolet työstäni on toimistotyöskentelyä, mutta päivien sisältö vaihtelee kohteiden mukaan. Projekteja on yleensä kerralla meneillään suunnilleen puolenkymmentä.”

Työpäällikön tehtävässä yhteydenpito asiakkaisiin on tärkeässä roolissa, sekä tarjousten tekovaiheessa että projektien aikana.

”90 prosenttia toiminnastamme perustuu pitkiin asiakkuuksiin, joista haluamme pitää hyvää huolta. Olemme päivittäin aktiivisesti tekemisissä asiakkaidemme kanssa, ja suuri osa tarjouspyynnöistäkin tulee tätä kautta. Pitkäkestoisessa yhteistyössä on kysymys hyvästä asiakaspalvelusta eikä niinkään erikseen tehtävästä myynnistä”, Jeulonen sanoo.

Työn eteneminen tarjouksesta valmiiksi asti

Rakennustoimisto Alosella vuoropuhelu asiakkaan kanssa vie projektia eteenpäin heti tarjouspyynnön vastaanottamisesta lähtien.

”Yhteistyö pyritään aloittamaan jo siinä vaiheessa, kun tarjousta laaditaan. Kun tarjouspyyntö saapuu meille, perehdymme ensin asiakirjoihin. Lisäksi tutustumme kohteeseen paikan päällä yhdessä asiakkaan kanssa ja varmistamme, että meillä on työn toteutuksesta samansuuntaiset ajatukset. Sitten mietimme mahdollisimman kustannustehokkaat ja järkevät ratkaisut, ja hanke on valmis lähtemään liikkeelle”, Jeulonen kuvailee prosessin kulkua.

”Osa tarjouksista etenee myös urakkaneuvottelujen kautta. Näitä hankkeita lähdetään viemään eteenpäin, jos sisällöt täsmäävät siihen, mitä asiakas on halunnut.”

Yhteistyö pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa perustuu hyvin vahvasti luottamukseen, joka ohjaa projektin kulkua tarjousvaiheesta työn toteuttamiseen asti.

”Pyrimme palvelemaan asiakasta mahdollisimman hyvin – rehdillä asenteella, avoimuudella puolin ja toisin sekä sujuvan tiedonkulun varmistaen. Pidämme asiakkaan ajan hermolla esimerkiksi kustannuksista ja aikatauluista. Tiedotamme projektiin liittyvistä asioista sekä asiakkaalle että tarvittaessa myös asiakkaan asiakkaille, jos projekti koskettaa heidänkin arkeaan. Suuri osa työstämme on siis kaikkea muuta kuin rakentamista”, Jeulonen toteaa.

Toimiva yhteistyö tuo hyötyjä asiakkaalle

Vaikka oman työnsä tietääkin tehneensä hyvin, asiakkailta saatu positiivinen palaute on aina mukavaa.

”Parasta työssä ovat onnistumiset ja hyvästä työstä saadut kiitokset. Se palkitsee, kun iso projekti, jonka eteen on nähty paljon vaivaa, menee nappiin. Tyytyväisistä asiakkaista tietää, että on tehnyt jotain oikein. Erityisesti asiakkailta, jotka tuntevat meidät pidemmältä aikaväliltä, tulee kiitosta”, Jeulonen sanoo.

Avain projektien onnistuneeseen toteutukseen löytyy usein juuri toimivasta yhteistyöstä ja yhteisen tavoitteen eteen toimimisesta. Siksi Jeulonen haluaakin kannustaa rakennusprojektien tilaajia laittamaan nykyistä enemmän arvoa yhteistyölle.

”Kilpailuttamiseen ja projektin hintaan keskittymisen sijaan on viisaampaa panostaa yhteistyöhön. Halvimman tekijän etsiminen ei ole asiakkaan kannalta useinkaan järkevin ratkaisu, sillä silloin laatu yleensä kärsii. Kun yhteistyötä tehdään tutun rakennustoimiston kanssa, voidaan toimia yhteisten päämäärien eteen ja saada hyötyjä pidemmällä tähtäimellä.”

Pyydä meiltä tarjous projektista, jossa kustannustehokkuuden lisäksi toteutuvat myös vuorovaikutus, laatu sekä pitkän tähtäimen hyödyt.