Blogi

5 tapaa varmistaa rakennusurakan onnistuminen

Julkaistu 08.02.2018Rakennusurakat ovat isoja kokonaisuuksia, joissa ilman riittävää osaamista ja hallintaa on monta riskialtista kohtaa. Listasimme mielestämme tärkeimmät asiat, joilla urakoissa varmistetaan onnistunut prosessi ja lopputulos.

1.    Valitse kokenut tekijä

Rakentaminen on laji, jossa viimeisen päälle toimiviin ratkaisuihin pääseminen vaatii kokemuksen tuomaa osaamista ja ammattitaitoa. Taitava voi toki olla muutenkin, mutta vasta käytäntö opettaa monia tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat lopputuloksen laatuun. Varminta on siis valita rakennusurakalleen tekijä, joka on ehtinyt hioa osaamistaan työmailla vähintään yhtä paljon kuin koulun penkilläkin ja jolla on todisteita aiemmista onnistumisistaan.

2.    Hyödynnä verkostoja ja yhteistyökumppaneita

Suhteista on hyötyä myös rakennusurakoissa, sillä erilaisia aliurakoitsijoita voidaan yhteen urakkaan tarvita monia. Hyvän yhteistyökumppanien verkoston avulla urakkaan sisältyvät työt saadaan toteutettua luotettavasti vaihe vaiheelta. Kun yhteistyökumppanien osaaminen ja työtavat ovat tiedossa, ikäviltä yllätyksiltä vältytään ja kokonaisuus sujuu todennäköisesti saumattomammin. Mikäli itsellä ei tällaista verkostoa ole, on viisainta kääntyä sellaisen urakoitsijan puoleen, joka voi hyödyntää omaa laajaa erityisalojen osaajien verkostoaan.

3.    Panosta suunnitteluun

Hyvin suunniteltu urakkakokonaisuus maksaa aina itsensä takaisin. Rakentamisessa viivästykset tulevat nopeasti hyvinkin kalliiksi, ja suunnittelun tarkkuus on aikataulun pitämisen kannalta ehdottoman tärkeää. Kun siis haluat varmistaa budjetissa pysymisen, tee sen eteen töitä jo ennen urakan alkamista suunnitteluvaiheessa. Mitä paremmin kaikki yksityiskohdat on mietitty ennakkoon, sitä vähemmän rakentamisvaiheessa tulee töiden etenemistä hidastavia tilanteita.

4.    Älä tingi materiaalien laadusta

Laadukkaat materiaalit maksavat enemmän, mutta niihin kannattaa panostaa. Nykypäivänä asiakkaat arvostavat yhä enemmän yksilöllisesti valittuja, tasokkaita sekä kestäviä materiaaleja ja ovat valmiita maksamaan niistä. Laatu tarkoittaa myös turvallisuutta: kun materiaalit kestävät aikaa ja olosuhteita, rakennuksen käyttäjä voi olla huolettomin mielin. Urakoitsijalle se näkyy asiakkaan tyytyväisyytenä ja vähempinä reklamaatioina tai vastuukysymyksistä neuvotteluina.

5.    Pidä kaikki osapuolet ajan tasalla

Toimiva viestintä on millä tahansa alalla yksi onnistuneen projektin päätekijöistä. Rakennusurakoissa viestimistä tarvitaan moneen suuntaan: asiakkaille, yhteistyökumppaneille, viranomaistahoille, oman yrityksen työntekijöille ja mahdollisesti vielä naapureillekin. Viestintä pitää projektin sujuvana ja rattaat pyörimässä, mutta se vaikuttaa projektin laatuun myös muuten. On esimerkiksi selvää, että rakentamisesta aiheutuu häiriötä joillekin tahoille, mutta oikea-aikaisella viestimisellä tästä voi tehdä siedettävämpää.

Voimmeko auttaa sinua? Jos tarvitset kokenutta urakoitsijaa, joka pystyy toteuttamaan rakennusprojektin alusta loppuun ammattitaidolla, ota yhteyttä ja kysy lisää.